Hvad kan vi hjælpe med?

Vi servicerer virksomheder og foreninger med:

Kontoropgaver

bogføring, fakturering, løn, moms, medlemsregistrering, vareregistrering, optælling, kontingentopkrævninger etc.

Serviceopgaver

Jeres fordel er, at I ikke skal tage jer af de særlige hensyn der er til de ansatte, men kan overlade fx kontakt til jobcenter og myndigheder til os.

Hvad koster det?

Vi er hverken dyrere eller billigere end andre virksomheder og vi konkurrerer på lige fod med andre, men det vi tjener bruger vi til et godt formål - ikke til os selv. Det er hele forskellen.
Ring og få et tilbud.

Den Lille Virksomhed

Medarbejdere
Solveig Poulsen

Solveig Poulsen

Direktør
Anni Haahr Petersen

Anni Haahr Petersen

Daglig leder

Anni står for den daglige drift

Helge Bech

Helge Bech

Direktør

SocialØkonomiskVirksomhed SØV

Et partnerskab mellem Daghøjskolen Sydvestjylland og AOF Center Sydjylland Baggrund Baggrunden for partnerskabet er, at begge organisationer arbejder inden for folkeoplysningen og har et beskæftigelsesfremmende formål, samt at begge har et erklæret mål om at etablere socialøkonomisk virksomhed som en del af virksomhedsplanen for at understøtte dette formål. Idegrundlag Der etableres en socialøkonomisk virksomhedens, der sælger serviceydelser, primært: Bogføring Regnskabsadministration Momsopgørelse Supplerende administrative opgaver Det socialøkonomiske aspekt skal findes i at virksomheden etableres med et almennyttigt formål samt en tilrettelæggelse af virksomhedens drift og økonomi, så virksomheden kan registreres i det register der bliver etableret i regi af socialministeriet, jævnfør det fremsatte L 148 forslag til lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder. Her fremgår det at virksomheden for at bliver registeret skal efterleve følgende: at virksomheden har et socialt formål, dvs. et socialt, beskæftigelses-, sundheds-, miljømæssigt eller kulturelt sigte, at virksomheden er erhvervsdrivende, (det vil sige foretager en produktion af vare, tjenesteydelser eller services). at virksomheden er organisatorisk uafhængig af det offentlige, at virksomheden er inddragende og ansvarlig i sit virke, at virksomheden har en social håndtering af sit overskud.

Hvem er vi?

Den lille virksomhed er en unik not-for-profit virksomhed, der er stiftet i 2015. Vi er en registreret, socialøkonomisk virksomhed. Vores formål er at skabe nye og fleksible arbejdspladser til personer med behov for særlige ansættelsesvilkår. Det er mennesker, der af den ene eller anden grund er faldet ud af arbejdsmarkedet fx fagligt dygtige medarbejdere, der har fået alvorlig stress eller sygdom. Vi tager store hensyn til den enkelte medarbejder, som vi giver en chance får at komme tilbage på arbejdsmarkedet på fair vilkår. Hensyn der ofte ikke er plads til i en ordinær virksomhed, som primært skal tjene penge og ikke har tid til at tage dette hensyn. Vi tager os tiden til det og giver på den måde en god oplevelse og lyst til at komme tilbage arbejdsmarkedet. Vi har derfor en stor opbakning fra beskæftigelsessektoren og arbejdsmarkedets parter.

Hvad koster det?

Vi er hverken dyrere eller billigere end andre virksomheder og vi konkurrerer på lige fod med andre, men det vi tjener bruger vi til et godt formål - ikke til os selv. Det er hele forskellen.

Ring og få et tilbud.

Hvorfor bruge os?

Når I bruger os, er I med til at tage et socialt ansvar og med til at hjælpe med en meningsfuld rehabilitering. I understøtter at mennesker kommer tilbage til arbejdsmarkedet til gavn for alle. Jeres egen sociale ansvarlighed, samfundsøkonomien og ikke mindst den enkelte. I vælger en social ansvarlig, bæredygtig leverandør og det kan I være stolte af.

Kontakt os

Ring og få et tilbud
 

Vi bor på:

Hededammen 5

6705 Esbjerg Ø 

Ring til os

Anni Haahr Pedersen

22953643

Kontakt