Socialøkonomisk virksomhed (SØV)

Et partnerskab mellem Daghøjskolen Sydvestjylland og AOF Center Sydjylland

 

Baggrund

Baggrunden for partnerskabet er, at begge organisationer arbejder inden for folkeoplysningen og har et beskæftigelsesfremmende formål, samt at begge har et erklæret mål om at etablere socialøkonomisk virksomhed som en del af virksomhedsplanen for at understøtte dette formål.

Idegrundlag

Der etableres en socialøkonomisk virksomhedens, der sælger serviceydelser, primært:

  • Bogføring
  • Regnskabsadministration
  • Momsopgørelse
  • Supplerende administrative opgaver

Det socialøkonomiske aspekt skal findes i at virksomheden etableres med et almennyttigt formål samt en tilrettelæggelse af virksomhedens drift og økonomi, så virksomheden kan registreres i det register der bliver etableret i regi af socialministeriet, jævnfør det fremsatte L 148 forslag til lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder.

Her fremgår det at virksomheden for at bliver registeret skal efterleve følgende:

  • at virksomheden har et socialt formål, dvs. et socialt, beskæftigelses-, sundheds-, miljømæssigt eller kulturelt sigte,
  • at virksomheden er erhvervsdrivende, (det vil sige foretager en produktion af vare, tjenesteydelser eller services).
  • at virksomheden er organisatorisk uafhængig af det offentlige,
  • at virksomheden er inddragende og ansvarlig i sit virke,
  • at virksomheden har en social håndtering af sit overskud.